An Sgioba

 

Lucy Hannah

Manaidseir (Fo-thrèanadh)

Bha Lucy na tè dhe na chiad clann riamh aig Fàs Mòr nuair a dh' fhosgail sinn ann an 2004. Tha i a-nis ag obair air Ceum ann an Obair Chloinne.

Màiri Ruiseal

Practitioner

Tha Màiri air a bhith ag obair ag Fàs Mòr o' chionn 2015 agus bi i ag obair aig àm lòn fhad's a tha i ag obair air PHD aig Sabhal Mòr Ostaig.

Lilidh Caimbeul

Practitioner

Thòisich Lilidh còmhla ruinn mar phàirt dhen sgeama Phreantasachd Tòiseach aig Sabhal Mòr Ostaig. As dèidh tòiseachadh na h-oileanach aig SMO, tha i a-nis mar phàirt dhen sgioba pàirt-ùine.

Raghnaid NicIain

Àrd cuidiche

'S ann bho Sheffield a tha Raghnaid bho thùis is thàinig i dhan eilean airson cùrsa aig Sabhal mòr Ostaig. Bhon a thòisich i aig Fàs Mòr tha i air SVQ3 Seirbheisean Sòisealta fhaighinn agus tha i a-nis ag obair air                                             

aig Sabhal Mòr Ostaig

Rachel Johnstone

 Thòisich Rachel obair còmhla ruinn fhad 's a bha i na h-oileanach aig Sabhal mòr Ostaig. Tha sinn air a dhòigh gu bheil i a-nis còmhla ruinn làn ùine as dèidh crìoch a chuir air ceum ann an Cànan is Cultar.

 

Neach-Taic

Fas Mor logo

Fàs Mòr is registered with the SCSWIS, the registration and inspection body for children and young people’s services in Scotland, registration number SC2003052372.   Registered as a charity in Scotland, SC036011 and company limited by guarantee Company No SC263270

Designed by GRAFICANNA

© Fas Mor 2013

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now