An Sgioba

 

Lucy Hannah

Manaidseir (Fo-thrèanadh)

Bha Lucy na tè dhe na chiad clann riamh aig Fàs Mòr nuair a dh' fhosgail sinn ann an 2004. Tha i a-nis ag obair air Ceum ann an Obair Chloinne.

Eilidh NicFhionghain

Neach-Taic

Tha Eilidh air a bhith ann an obair chloinne airson iomadach bliadhna is tha tòrr eòlas aice. Tha i air  SVQ3 fhaighinn ann an Seirbheisean Sòisealta agus tha i còmhla ruinn trì là 's an t-seachdainn.

 

Màiri Ruiseal

Practitioner

Tha Màiri air a bhith ag obair ag Fàs Mòr o' chionn 2015 agus bi i ag obair aig àm lòn fhad's a tha i ag obair air PHD aig Sabhal Mòr Ostaig.

Lilidh Caimbeul

Practitioner

Thòisich Lilidh còmhla ruinn mar phàirt dhen sgeama Phreantasachd Tòiseach aig Sabhal Mòr Ostaig. As dèidh tòrr soirbheachas, tha i a-nis mar phàirt dhen sgioba pàirt-ùine.

Raghnaid NicIain

Àrd cuidiche

'S ann bho Sheffield a tha Raghnaid bho thùis is thàinig i dhan eilean airson cùrsa aig Sabhal mòr Ostaig. Bhon a thòisich i aig Fàs Mòr tha i air SVQ3 Seirbheisean Sòisealta fhaighinn agus tha i a-nis ag obair air                                             

aig Sabhal Mòr Ostaig

Rachel Johnstone

 Thòisich Rachel obair còmhla ruinn fhad 's a bha i na h-oileanach aig Sabhal mòr Ostaig. Tha sinn air a dhòigh gu bheil i a-nis còmhla ruinn làn ùine as dèidh crìoch a chuir air ceum ann an Cànan is Cultar.

 

Neach-Taic

Yvonne Smith

Practitioner

'S i Yvonne an tè as ùra 's an sgioba. Bi Yvonne ag obair aon là 's an t-seachdainn. Tha i an dòchas SVQ3 a' thòiseachadh 's an àm ri teach.

Fas Mor logo

Fàs Mòr is registered with the SCSWIS, the registration and inspection body for children and young people’s services in Scotland, registration number SC2003052372.   Registered as a charity in Scotland, SC036011 and company limited by guarantee Company No SC263270

Designed by GRAFICANNA

© Fas Mor 2013

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now