IMG_4712.JPG

Club na Sgoile

Bi  Club na Sgoile a ruith eadar 3.15f agus 5.00f tro teirm na sgoile agus eadar 8.45m agus 5.00f tro làithean saora agus làithean in-sheirbheis.

Gheibh a chlann greim bì aig 3.30f

 

Cìsean

£6.20 gach seisean 3.15-5.00f

Fàs Mòr is registered with the SCSWIS, the registration and inspection body for children and young people’s services in Scotland, registration number SC2003052372.   Registered as a charity in Scotland, SC036011 and company limited by guarantee Company No SC263270

Designed by GRAFICANNA

© Fas Mor 2021