top of page

Mu Dheidhinn

Chaidh Fàs Mòr a'steidheachadh ann an 2003 le buidheann pàrantan à Slèite a bha a'sìreadh cùram cloinne tro meadhan na Gàidhlig.

Tha fàilte blàth ro gach pàrant is pàiste ionadal agus do teaghalich a tha a' taghal air an àite.

Bheir sinn cùram do chlann eadar breith is aois 12 bliadhna.

Tha sinn air ar ruith le bòrd stiùiridh air a bheil riochdairean à Sabhal Mòr Ostaig, coimhearsnachd Shlèite is pàrantan ionnadal.

72461194_457081591570049_5230972933316280320_n_edited.jpg
72461194_457081591570049_5230972933316280320_n_edited.jpg

Aithris Rùin

Bheir Fàs Mòr àite sàbhailte, buan do chlann aois 0-12 bliadhna a tha a' fuireach ann neo a tadhal air  ceann a deas an Eilein Sgitheanaich agus Loch Ailse. 'S e an rùn againn, slàinte, foghlam is toileachas a' bhrosnachadh do chlann aois dusan bliadhna 's nas òige ann an àrainneachd chofhurtail, bhrosnachail tro mheadhan na Gàidhlig. Tha sinn nar carthannas, SC036011 mar sin 's e na cìsean  a bhios pàrantan a' pàigheadh a bhios a' pàigheadh cosgaisean ruith agus tuarastalan luchd-obrach .

Tha Fàs Mòr clàraichte leis an Care Inspectorate ann an Alba SC2003052372 .

IMG_1911_edited.jpg

Fàs Mòr is registered with the SCSWIS, the registration and inspection body for children and young people’s services in Scotland, registration number SC2003052372.   Registered as a charity in Scotland, SC036011 and company limited by guarantee Company No SC263270

Designed by GRAFICANNA

© Fas Mor 2021

bottom of page