Aithris Rùin

Bheir Fàs Mòr àite sàbhailte, buan do chlann aois 0-12 bliadhna a tha a' fuireach ann neo a tadhal air  ceann a deas an Eilein Sgitheanaich agus Loch Ailse. 'S e an rùn againn, slàinte, foghlam is toileachas a' bhrosnachadh do chlann aois dusan bliadhna 's nas òige ann an àrainneachd chofhurtail, bhrosnachail tro mheadhan na Gàidhlig.Mu Dheidhinn

Tha sinne nar ionad cùram chloinne, stéidhichte aig Sabhal Mòr Ostaig. Tha sinn nar carthannas, SC036011 mar sin 's e na cìsean  a bhios pàrantan a' pàigheadh a bhios a' pàigheadh cosgaisean ruith agus tuarastalan luchd-obrach .

Tha Fàs Mòr clàraichte leis an Care Inspectorate ann an Alba SC2003052372 .

IMG_1911.JPG
IMG_0523.JPG
Fas Mor logo