A' Fàs leis a' Gàidhlig

‘S i a’ Ghàidhlig cànan luchd-obrach Fàs Mòr, ged a nithear feum den Bheurla airson clann a shocrachadh agus airson stiùireadh air slàinte is sàbhailteachd a chur an cèill.

 

 

Bhon a’ chiad latha aca ann am Fàs Mòr, thèid iarraidh air a’ chloinn na tha iad a’ faireachdainn a mhìneachadh don luchd-obrach agus don chloinn eile fiù ‘s mas ann  sa Bheurla a tha seo. Gheibh iad barrachd tuigse air a’ Ghàidhlig a chionn ‘s gun tèid an cuairteachadh leis a’ chànan agus an dèidh dhaibh a’ Ghàidhlig a chluinntinn fhad ‘s a tha iad ris na gnothaichean àbhaisteach aca.

 

Gheibhear tuilleadh fios agus goireasan feumail bho Chomann nam Pàrant agus làrach-lìn Gaelic4Parents

Fas Mor logo

Fàs Mòr is registered with the SCSWIS, the registration and inspection body for children and young people’s services in Scotland, registration number SC2003052372.   Registered as a charity in Scotland, SC036011 and company limited by guarantee Company No SC263270

Designed by GRAFICANNA

© Fas Mor 2013

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now